www.novadoba.sk/atelier
 


 
 

 

          " ..... s príchodom nového milénia som sa rozhodol uchopiť kormidlo pracovnej kariéry do vlastných rúk a ..... v roku 2001 som založil živnosť.
       Pri plánovanom rozsahu, forme a kvalite služieb bolo zrejmé, že bude potrebné vytvoriť kreatívny a komunikujúci tím ..... skupinu ľudí nadšených pre danú prácu, odhodlaných hľadať nové možnosti, nové lepšie riešenia, nové produkty .....
       Napredujúca firma dostala do vienka názov Ateliér Nová Doba.  ..... "

                                                                                                                                             Blažej Babík

       Nosnou oblasťou pôsobenia firmy Ateliér Nová Doba je architektúra. Vieme Vám pomôcť od prvého návrhu, cez štúdiu až po realizačný projekt pre rôzne typy stavieb (rodinné domy, penzióny, občianská vybavenosť atď.), pre rekonštrukcie aj novostavby.
       Použitím a šírením umeleckej fotografie sa snažíme o zdvihnutie štandardu. Vydávame pohľadnice, hľadáme nové formy tlačovín, organizujeme predajné výstavy obrazov. Naše produkty vieme prispôsobiť potrebám Vašej prezentácie, ktorú Vám okrem tlačenej podoby vieme pripraviť aj pre internet.

 

Členovia stabilného tvorivého tímu sú :

Blažej Babík ... architektúra, fotografia, design

Alena Šedivá ... fotografia (externe)

Dominik Michaeli ... architektúra (externe)

Juraj Doubek ... grafický design (externe)

 

Partneri :

Štúdio 21 - plus, sro ... autor Kombiprogramu

Erlis, sro ... typové projekty rodinných domov

Euroline, sro ... typové projekty rodinných domov

 

Využívame ich služby :

Ing.Barbora Baniarová ... odborný projektant - zdravotechnika, plynofikacia, požiarna ochrana

Ing.Zuzana Wernerová (odborný projektant - elektroinštalácia)

Ing.Pavol Kováčik (odborný projektant - statika)

Ing.Renáta Haverlíková (odborný projektant - kúrenie)

Perex K+K, sro (ofsetová tlač)

 

Ďalej ďakujeme za pomoc a spoluprácu :

Andrej Čechovský (architektúra), Gabriel Zajíček (architektúra), Dušan Králik (sochár), Marian Lukačka (architektúra), Vladimír Žák (fotografia), Aneta Graindová (fotografia), Štefan Vojtko (fotografia), Richard Duška (internet), Juraj Kostolanský (statika), Mário Saavedra (statika), Miriam Šebianová (architektúra), Milan Šimon - Agroakva (zdravotechnika), Marián Trcka (architektúra), Janetta Desciová (tlačoviny), Ľubomír Bajcar (vizualizácie), Ivan Baričič (fotografia, internet) a všetkym ďalším, s ktorými sme prišli do spolupráce alebo kontaktu.

 

Zoznam firiem, ktoré Vám môžu pomôcť pri realizácii stavby a zariadení interiéru :

odvetranie - J.M.TRADE, spol. s r.o. Zátišie 1, 831 03 Bratislava - Ing. Mária Mihálová, tel. / fax : 02 / 4445 4361, 4445 1789, marikam@jmt.sk,
nábytok a interiér - žitný & žitný Pri mlyne 16, 949 05 Nitra - Dolné Krškany, 0905 387 524,
osvetlenie - Luxium SK, s.r.o. OC Danubia, Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava - p.Petrík, tel. 0905 410 147, 0910 947 410

[ hore ]

 

Blažej Babík, Ing.arch.

     Narodil sa 29. januára 1973 v Spišskej Novej Vsi. V roku 1998 bol promovaný v odbore Architektúra na Fakulte Architektúry na STU v Bratislave. Zakladá Atelier Nová Doba (r.2001). Po úspešnom absolvovaní skúšok a preukázaní spôsobilosti sa v roku 2004 stal autorizovaným architektom a členom Slovenskej Komory Architektov.
     Bol súčasťou niekoľkých úspešných tímov v architektonicko-urbanistických súťažiach (rekonštrukcia Radničného námestia v Bardejove - II.cena, 2000, bez realizácie), (rekonštrukcia Námestia T.G.Masaryka v Ostrave - III.cena, 2002). V súčasnosti pracuje ako architekt, fotograf a vydavateľ.

[ hore ]

 

Alena Šedivá, Mgr., PhD.

     Narodila sa 24.novembra 1973 v Trenčíne. Povolaním je zoologička, dlhé roky sa však zaujíma aj o fotografiu. Počas štúdia bola v rokoch 1996-2000 členkou fotoklubu Elam. Mnoho skúseností s fotografovaním v teréne i v ateliéri získala od profesionálnych fotografov počas 2-ročného pobytu v USA.
     Veľa a rada cestuje. Krajinky, príroda a život rôznych kútov sveta predstavuje najväčšiu časť jej fotografickej zbierky.
     V súčasnosti sa zaoberá i digitálnou fotografiou. Je prispievateľkou fotografií do časopisu "Čistý deň" .

[ hore ]

 

Dominik Michaeli, Ing.arch.

     Narodil sa 23. marca 1940 v Bánovciach nad Bebravou. Po ukončení štúdia na SVŠT - Fakulta Architektúry vykonával projektovú činnosť na Stavoprojekte, ateliér A4, v Ružomberku. Venuje sa projektovaniu sídlisk, občianskych objektov, rodinných domov a interiérov. Od roku 1975 pracuje Banskej Bystrici, na Pôdohospodárskom projektovom ústave a v projektovej činnosti sa orientuje na poľnohospodárske účelové objekty, ale aj občianske stavby. V r.1985 sa presunul do Bratislavy a až do nežnej revolúcie orientuje sa na Pôdohospodárskom projektovom ústave najmä na sociálny program v rezorte pôdohospodárstva: domy dôchodcov, sociálne objekty. V roku 1993 ukončil štúdium na Ústave súdneho inžinierstva.
     V súčasnosti pracuje ako súdny znalec a ako autorizovaný architekt (z väčších realizácií môžme spomenúť napr. administratívno - prekladiskové sídlo firmy Lindbergh, Ivánska cesta, Bratislava).

[ hore ]

 

 

Juraj Doubek, Ing.arch.

     Narodil sa 29. januára 1973 v Bratislave. V roku 2001 bol promovaný v odbore Urbanizmus na Fakulte Architektúry STU v Bratislave. Spolupracoval s Ateliérom obchodu a cestovného ruchu, v súčasnosti pracuje hlavne pre architektonický ateliér Sikard ( územné plány, nízkopodlažné budovy pre bývanie, grafické spracovanie katalógu rodinných domov  a pod. ),  reklamnú agentúru  Profkreatis  a súkromnú základnú školu  Deti Europy.
     Bol súčasťou niekoľkých úspešných tímov v urbanistických súťažiach (urbanistické riešenie Pamiatkovej zóny mesta Zvolen - I.cena, 2000) a architektonických súťažiach (rekonštr. hotela Tatr.Lomnica - I.cena,2004, autor projektu Akad.arch. Fedor Spiška).
     Ako samostatný architekt navrhuje aj drobnú architektúru a interiéry. Medzi jeho ďalšie aktivity patrí grafický  PC  dizajn,  grafika fraktálov,  návrhy baliaceho papiera  a pohľadníc,  kresby pre psychológov, tvorba šperku, počítače ...

[ hore ]

 

 
Ak sa Vám naša stránka páči, môžte do svojej stránky vložiť na ňu odkaz :

Logo :

<a href="http://www.novadoba.sk" target="_blank"> <img src="http://www.novadoba.sk/atelier/obrazky/logo-stvorec.gif" width="75" height="75" border="0"></a>

 
Reklamný baner :


<a href="http://www.novadoba.sk" target="_blank"> <img src="http://www.novadoba.sk/atelier/obrazky/baner-novadoba.gif" width="468" height="60" border="0"></a>

[ hore ]